Breaking News
Home / Breaking News / ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ‘ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ’

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ‘ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ’

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ੁਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ, ‘ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ’

About Time TV

Check Also

ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ”, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ

ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ”, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *