Breaking News
Home / Breaking News / ਗਰਭਪਤੀ ਦਾ ਕਿਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਖਾਉਣ ਦਾ…

ਗਰਭਪਤੀ ਦਾ ਕਿਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਖਾਉਣ ਦਾ…

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰੌਤ ਗਰਭਪਤੀ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਅਰੌਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅ੍ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਦੇ ਹੈ ।ਤੁਸੀ ਦੇਖਿਆਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਰੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਅਰੌਤਾਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਠਾਂ , ਨਮਕੀਨ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ? — ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ।ਇਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ — ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਲਈ ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੱਟਾ ਵੀ ਨੇਮੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਪਾਚਨ ਕਰਿਆ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ — ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੱਟੇ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਨ ਗਰਭਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੱਟੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਖੱਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਿਲਵਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਖੱਟਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇਮੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਓ। ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ।

 

About Time TV

Check Also

ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ

ਪਟਿਆਲਾ (ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ/ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ )-ਖਹਿਰਾ ਧੜੇ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਾਰਚ ਅੱਜ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ...