Breaking News
Home / Breaking News / ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 3 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 3 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਬ੍ਰਿਟੇਨ: ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੌਤ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ 3 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਜੁਰਮਾਨਾ

About Time TV

Check Also

ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ

ਪੌਂਟੀ ਚੱਢਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਚੱਡਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ Post Views: 63