Breaking News
Home / Health

Health

ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸੱਮਸਿਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੁਝ ਘਰੇਲ਼ੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ..

ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਅਰੌਤਾਂ ‘ਚ ਆਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਕਦੇ ਮਾਹਵਾਰੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਆਉਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰੌਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾ ਦਾ ਸਾਮਹਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ।ਅਨਿਯਮਿਤ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ...

Read More »

ਗਰਭਪਤੀ ਦਾ ਕਿਉ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਖਾਉਣ ਦਾ…

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਰੌਤ ਗਰਭਪਤੀ ਜਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ‘ਚ ਅਰੌਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਅ੍ਾਂ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਦੇ ਹੈ ।ਤੁਸੀ ਦੇਖਿਆਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਰੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਕਾਫੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਦਾ ਹੈ ...

Read More »

ਜਾਣੋ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਚਾਵਲ …

ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਕਿ ਡਾਈਟ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ...

Read More »

ਤੁਸੀ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀ ਧੋਂਦੇ ਹੋ ਜਿਆਦਾਵਾਰ ਹੱਥ..

ਅਕਸਰ ਤੁਸੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ । ਆਮ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ , ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੀ ...

Read More »

ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾ ..

ਅਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੇ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀ ਕੀ ਇਹ ...

Read More »

ਇੱਕ ਵਾਰ ਝਾਤ ਤਾਂ ਮਾਰੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ..

ਅੱਜ ਅਸੀ ਇੰਨੇ ਜਿਆਦਾ ਵਿਅਸਥ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੈ , ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ । ਪਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਿਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਤੁਸੀ ਵੀ ਜਾਣੋ ...

Read More »

ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਠਾ ਖਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ..

ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਖਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਵੇਂ ? ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ...

Read More »

ਕਾਲੇ ਤੇ ਸੰਘਣੇ ਵਾਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੀਓ ਇਹ ਜੂਸ ..

ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਨੇ ਅਸੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਸੰਗਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੁੱਝ ਤਰੀਕੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ...

Read More »

ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ..

ਲੰਬਾਈ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਝੇਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਥਾਇਰਾਈਡ ਅਤੇ ...

Read More »

ਡਿਲਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਝ ਰੱਖਣ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅਰੌਤਾਂ …

ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਡਿਿਲਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਿਲਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਧੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੰਨ ਰਹਿਣਾ ...

Read More »